Czasem (najczęściej w przypadku niewielkich działek) zadajemy sobie pytanie - czy warto inwestować w wykonanie studni.
Planowane koszty wykonania odwiertu, głowicy i obudowy studni, cena pompy i osprzętu, skłaniają nas do zastanowienia się nad opłacalnością całego przedsiewzięcia.
Szczególnie istotne jest to przy stosunkowo niewielkiej powierzchni przewidzianej do nawodnienia.
Nasza propozycja sprowadza się do tego, aby poniesione koszty podzielić miedzy kilka gospodarstw, i wspólnie korzystać z jednej studni.
Na zamieszczonym z lewej strony rysunku przedstawiamy przykład rozprowadzenia wody ze studni wykonanej na jednej z działek, na działki sąsiadujące.
Na działce w lewym dolnym rogu rysunku, została wywiercona studnia rurowa.
Studnia została obudowana (obudowa sezonowa lub całoroczna), i rurami woda została rozprowadzona do gospodarstw sąsiadujących.
Tam zależnie od potrzeb można zakończyć to kranem czerpalnym, lub przyłączem do systemu nawadniającego.
W ten prosty sposób koszt wykonania studni przypadający na jedno gospodarstwo to tylko (na tym przykładzie) 25% kosztów całkowitych.
Rozwiązanie podziału kosztów eksploatacji studni (rachunki za energię elektryczną) rozpartujemy indywidualnie.

Powrót na stronę główną