Studnie chłonne znajdują szerokie zastosowanie wszędzie tam gdzie istnieje problem z nadmiarem wody deszczowej oraz gruntowej.
Przykład wykonania takiej studni widzimy na rysunku obok.
Obudowa studni wykonana jest z betonowych kręgów, a od góry zamknięta betonową pokrywą i zasypana ziemią.
Dzięki takiemu rozwiązaniu studnia jest praktycznie niewidoczna.
Woda którą chcemy odprowadzić (rynny / drenaż) doprowadzona jest do studni rurą widoczną z lewej strony rysunku.
Ponieważ dno studni znajduje się w warstwie przepuszczalnej, woda którą doprowadzimy do wnętrza takiej studni będzie wsiąkać w tę właśnie warstwę.
Jeżeli ilość wody do odprowadzenia jest na tyle duża, że nie nadąży ona wsiąkać w warstwę przepuszczalną, zaczyna wypełniać wnętrze studni.Czasem zdarza się że warstwa przepuszczalna znajduje się na tyle głęboko, że ciężko by było wkopać tak dużą ilość kręgów, aby do niej dotrzeć.
Poza tym jest to często mało opłacalne ze względów ekonomicznych (cena kręgów + robocizna).
W takich przypadkach proponujemy wykonananie studni z kręgów osadzonych w warstwie nieprzepuszczalnej, a następnie wykonanie odwiertu który połączy naszą studnię, z warstwą przepuszczalną.
Zasada działania takiej konstrukcji polega na tym że najpierw zacznie napełniać się zbiornik z kręgów, a następnie woda zostaje odprowadzona dowiertem do warstwy przepuszczalnej.
Oczywiście zarówno w rozwiązaniu pierwszym, jak i drugim (z dowiertem) nie można zapomnieć o wykonaniu stosownego odpowietrzenia studni.
Odpowietrzenie takie umożliwi bezproblemowe odprowadzenie wody do studni nawet przy silnych opadach (duża ilość wody w rurach dopływowych).

Powrót na stronę główną