Jako jedną z możliwości realizacji punktu z którego można czerpać wodę
proponujemy solidną skrzynkę firmy "Rain Bird" która wyposażona jest w zawór kulowy
umożliwiający odcięcie dopływu wody.

Powrót

Powrót na stronę główną